Ponor na Cerkniškem jezeruVelikonočnicaČrni močerilNajevska lipaFosilni ostanek polža Pereiraea gervaisiJaricaJerebika (plod)
[ Celje ] [ Kranj ] [ Ljubljana ] [ Maribor ] [ Nova Gorica ] [ Novo mesto ] [ Piran ] [ Osrednja enota ]
 
   
  Zavarovana območja narave  

Vabimo vas, da si ogledate zavarovana območja narave, urejena za obisk javnosti:
     


[Zelenci]
[Dovžanova soteska]
[Udin boršt]
[Kanjon reke Kokre]

 
Udin boršt

 

 

 

 

 

Udin boršt je zakrasela konglomeratna terasa med Kranjem in Tržičem. Nastanek konglomeratne terase in pričetek zakrasevanja sega v čas ledenih dob. Najpogostejši kraški pojavi so vrtače, kraške jame, brezna in ponori. Konglomeratna terasa, debela od 10 do 15 m, leži na neprepustni oligocenski glini - sivici. Na stiku obeh kamnin izvirajo številni studenci. Med njimi so najbolj znani izviri v vodnih jamah Velika Lebinica, Mala Lebinica, Arneševa luknja z dvema dvoranama in kapniki, Dupulnek ali jama pri Zadragi ter Dacarjevo in Hišarjevo brezno. Severno od ceste Kokrica - Naklo uspevata v zamočvirjenih izvirih med šotnim mahom rosika (Drosera rotundifolia) in mrzličnik (Menyanthes trifoliat). Med drevesne naravne znamenitosti spadajo rdeči bor in skupina hrastov ob cesti Novake - Senično, lipa v Žiganji vasi ter gozdni rezervat Kriva jelka. Naravne znamenitosti so pojasnjene na tablah. Stojijo na meji območja in pred kraškimi jamami - naravnimi znamenitostmi. Po Udin borštu in okolici vabita krajša (1.30 ure) in daljša (3 ure) pešpot poimenovani »V objemu narave in tradicije«, kateri je speljalo Kulturno turistično društvo Pod Krivo jelko.

Strokovni nadzor in vsebina tabel: Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju v letu 1993.

Zloženka: V objemu narave in tradicije, izdalo Kulturno turistično društvo Pod Krivo jelko
Informacije: Kulturno turistično društvo Pod krivo jelko, Sp. Duplje 2, 4203 Duplje

  
 

 Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design CREATIV, Novi mediji d.o.o. |