Ponor na Cerkniškem jezeruVelikonočnicaČrni močerilNajevska lipaFosilni ostanek polža Pereiraea gervaisiJaricaJerebika (plod)
[ Celje ] [ Kranj ] [ Ljubljana ] [ Maribor ] [ Nova Gorica ] [ Novo mesto ] [ Piran ] [ Osrednja enota ]
 
   
  Projekti   

 


Pregled vodnih zajetij za male hidroelektrarne

V mesecu juliju in avgustu 2002 smo opravili terenski ogled 34 vodnih zajetij za male hidroelektrarne na vodotokih s povirji v Karavankah in Julijskih Alpah. Namen terenske raziskave je bil ugotoviti ali je bilo tehnično urejeno zagotavljanje ekološko sprejemljivega pretoka. To je pretočena količina vode mimo zajetja v strugi, ki še zagotavlja življenje v vodotoku in ob njem. Ekološko sprejemljiv pretok smo določili na podlagi ocenjevanja količine vode v strugi nad pregrado in pod njo. Ocenjevali smo tudi zveznost pretoka vode v strugi pod pregrado.

Ugotovili smo, da so številne struge pod zajetji suhe ali pa je v njih zelo malo vode. Z naravovarstvenega vidika tako velik odjem vode ni sprejemljiv, ker nastajajo velika nihanja vzdolž vodotoka. Ta negativno vplivajo na življenje živali in rastlin v vodotoku in ob njem.

Pripravili smo poročilo o raziskavi in z njo seznanili Inšpektorat za okolje in prostor v Kranju ter Združenje lastnikov malih hidroelektrarn. Letos nadaljujemo s spremljanjem stanja vodotokov v sodelovanju z navedenim inšpektoratom.

 
 

 Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design CREATIV, Novi mediji d.o.o. |