Ponor na Cerkniškem jezeruVelikonočnicaČrni močerilNajevska lipaFosilni ostanek polža Pereiraea gervaisiJaricaJerebika (plod)
[ Celje ] [ Kranj ] [ Ljubljana ] [ Maribor ] [ Nova Gorica ] [ Novo mesto ] [ Piran ] [ Osrednja enota ]
 
   
  Zavarovana območja narave  

Vabimo vas, da si ogledate zavarovana območja narave, urejena za obisk javnosti:
     


[Rakov škocjan]
[Cerkniško jezero]

 
Cerkniško jezero

 

 

 

 

 

Prav gotovo ne pretiravamo, če trdimo, da je Cerkniško jezero tudi v svetovnem merilu ena največjih kraških zanimivosti. Že Valvasor je ponesel njegovo slavo v svet, ko je v sedemnajstem stoletju opisal polnjenje in praznjenje tega presihajočega jezera in še nekatere druge "čudne pojave", ki ga spremljajo.

Ko je jezero polno, je s svojimi 25 km2 naše največje jezero. Kraške vode izvirajo na južnem in vzhodnem robu Cerkniškega polja. Stržen, njegov glavni vodotok, izvira na skrajnem južnem robu in prinaša vodo iz Loške doline. Potoki, ki pritekajo z vzhodne strani, dovajajo vodo z Blok, Bločic in iz Križne jame. Severozahodni rob polja je ponorni. Vode ponikajo v vrsti ponornih jam v Jamskem zalivu - največje so Mala in Velika Karlovica ter Svinjska jama - od koder tečejo skozi Rakov Škocjan proti Planinskemu polju. Ponorno območje južno od vasi Dolenje jezero z največjimi ponori Rešeto, Vodonos, Bečki in Retje, pa odvaja vode v izvire Ljubljanice. Osrednji del polja obsega več estavel, ki, odvisno od vodnih razmer, delujejo bodisi kot izviri bodisi kot ponori. Edini nekraški vodotok na polju pa je Cerkniščica.

Na Cerkniškem polju pa ni izjemno le bogastvo kraških pojavov, marveč tudi rastlinski in živalski svet. Osrednji del polja ter zaliv Zadnji kraj prekrivajo obsežna trstišča trsja in jezerskega bička. Na Osredkih in Dojicah uspeva nizko barje, ki je pri nas precejšnja redkost. Trstišča in barja so eno najpomembnejših gnezdišč vodnih in močvirskih ptic pri nas. Tukaj gnezdijo sicer redke kozica, priba, grahasta in mala tukalica ter trstni strnad. Rjavovrati ponirek ima tukaj svoje edino gnezdišče pri nas. Vlažna travišča so bivališče kosca, ki je v svetovnem merilu ogrožena vrsta. Mnoge ptice selivke tukaj prezimujejo ali se na jezeru ustavljajo ob selitvi. Na Cerkniškem polju gnezdi 94 vrst ptic, vsega skupaj se jih tukaj pojavlja kar okrog 230 vrst.

V jamah, izvirih in ponorih so tipska nahajališča preko šestdesetih endemičnih podzemeljskih živalskih vrst.

Cerkniško jezero je zavarovano v okviru Notranjskega regijskega parka (Uradni list RS, št. 75/2002).

 
 

 Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design CREATIV, Novi mediji d.o.o. |