Ponor na Cerkniškem jezeruVelikonočnicaČrni močerilNajevska lipaFosilni ostanek polža Pereiraea gervaisiJaricaJerebika (plod)
[ Celje ] [ Kranj ] [ Ljubljana ] [ Maribor ] [ Nova Gorica ] [ Novo mesto ] [ Piran ] [ Osrednja enota ]
 
   
  Projekti   

 


Projekt LIFE III – NARAVA
"Ohranitev habitatnih tipov ter habitatov vrst na Pohorju"
"Conservation of habitat types and habitats of species on Pohorje"

Za območje Pohorja so v letu 2003 potekale priprave na izvedbo projekta z naslovom »Ohraniterv habitatnih tipov in habitatov vrst na Pohorju«. Projekt se bo (v primeru odobritve) izvajal na območju, ki je po ptičji in habitatni direktivi predlagano kot območje NATURA 2000. To območje leži na nadmorski višini nad 1000 metrov in ima površino okrog 36.800 ha.

Projekt pripravlja Mariborska razvojna agencija v sodelovanju s partnerji: Zavod za gozdove Slovenije, Zavod RS za varstvo narave, Kmetijsko gozdarski zavod, Univerza v Mariboru – Pedagoška fakulteta in Državni raziskovalni institut za agrikulturo v Alpskem območju iz Republike Avstrije. Projektna prijava je bila zaključena v septembru 2003, projekt pa naj bi potekal od leta 2004 do konca leta 2007.

Projekt ima naslednje vsebinske poudarke: seznanjanje javnosti o pomenu ohranjanja narave, izvajanje ukrepov in zagotavljanje strokovne in finančne podpore. Prijava in izvajanje projekta temelji na tesnem sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, z lastniki in upravljavci zemljišč ter najširšo javnostjo.

Med najpomembnejšimi ukrepi, ki bodo zagotavljali ohranjanje travišč in gozdov so predvsem:

  • čiščenje zaraščajočih travišč,
  • košnja travišč,
  • premena smrekovih monokultur,
  • odkup starega debelega drevja.

Ti ukrepi se izvajajo v sodelovanju z lastniki in upravljavci zemljišč ob ustrezni finančni podpori. Za vse izvedene ukrepe v naravi bo lastništvo zemljišča ostalo nespremenjeno, lastniki bodo prejemali finančna nadomestila.

K sodelovanju pri pripravi projekta so povabljene vse občine na območju Pohorja ter vsi lastniki in upravljavci gozdnih in travniških površin na območju NATURA 2000.

 
 

 Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design CREATIV, Novi mediji d.o.o. |