Ponor na Cerkniškem jezeruVelikonočnicaČrni močerilNajevska lipaFosilni ostanek polža Pereiraea gervaisiJaricaJerebika (plod)
[ Celje ] [ Kranj ] [ Ljubljana ] [ Maribor ] [ Nova Gorica ] [ Novo mesto ] [ Piran ] [ Osrednja enota ]
 
   
  Projekti   

 


PROJEKT MATRA: PRAZNOVANJE 1. MAJA NA BOČU - PEŠ NA BOČ

V sklopu projekta MATRA - komunikacijska podpora varstvu narave, je v letu 2003 potekal projekt MATRA - Praznovanje 1. maja na Boču - Peš na Boč. Izvedba slednjega je potekala v sodelovanju z Območno enoto ZRSVN Celje.

Širše območje Boča je zaradi enkratnosti, pestrosti, množice naravnih vrednot ter bogate kulturne dediščine, zavarovano kot krajinski park. Rastišče velikonočnice (Pulsatilla grandis) daje območju mednarodni naravovarstveni pomen. Bočka ravan, kjer velikonočnica raste, je predlagana za vključitev v evropsko mrežo zavarovanih območij NATURA 2000.

Boč z ohranjeno dediščino desetletja privablja obiskovalce od blizu in daleč, predvsem ob vikendih in ob praznovanju 1. maja pa predstavlja eno izmed najbolj obiskanih izletniških točk v Sloveniji. Množica obiskovalcev, ki na Boč prihajajo z motornimi vozili, obremenjenost travišč na planoti ter neprimerna raba prostora so dejavniki, ki povzročajo siromašenje in uničevanje naravovarstveno vrednih habitatov, predvsem pa se krči življenjski prostor ogrožene velikonočnice.

V sklopu projekta MATRA smo želeli doseči takšno organizacijo prireditve ob 1. maju, ki bi imela (za razliko od dosedanje prakse) čim manjši vpliv na naravovarstveno pomembne habitate, želeli pa smo tudi vzpostaviti sodelovanje med naravovarstveno službo in deležniki, ki izkazujejo interese na območju Boča ter doseči sodelovanje znotraj deležnikov. Kot pomemben cilj smo si zastavili spremembo populacije obiskovalcev Boča ob praznovanju 1. maja. Z aktivnostmi, ki so potekale skozi vse leto, je praznovanje 1. maja dobilo nove vsebine: prireditev na Boču je bila organizirana, travišča so bila brez množice parkiranih avtomobilov. Ceste na Boč so bile zaprte, na goro so prišli obiskovalci, ki iščejo stik s pristno naravo in si želijo kvalitetnejšega preživljanja prostega časa. Med deležniki, ki so bili prejšnja leta z naravovarstveniki predvsem v konfliktu, smo vzpostavili komunikacijo ter konstruktivno sodelovanje. Uspeli smo ustvariti pozitivno podobo službe za varstvo narave ter utrditi podlago za nadaljnje aktivnosti v sklopu NATURE 2000.

Projekt MATRA - Praznovanje 1. maja na Boču - Peš na Boč, je zaznamovan s skupinskim delom ter množico aktivnosti na področju komunikacije: To zahteva obilico časa in energije, predstavlja pa edino zagotovilo za uspešno izvajanje ukrepov varstva narave.

 
 

 Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design CREATIV, Novi mediji d.o.o. |