Ponor na Cerkniškem jezeruVelikonočnicaČrni močerilNajevska lipaFosilni ostanek polža Pereiraea gervaisiJaricaJerebika (plod)
[ Celje ] [ Kranj ] [ Ljubljana ] [ Maribor ] [ Nova Gorica ] [ Novo mesto ] [ Piran ] [ Osrednja enota ]
 
   
  Zavarovana območja narave  

Vabimo vas, da si ogledate zavarovana območja narave, urejena za obisk javnosti:
     


[Krajinski park Šturmovci]
[Krajinski park Topla]
[Lovrenško jezerje]

Krajinski park Šturmovci

 

 

 

 

 

Pod nasipom Ptujskega jezera leži v trikotniku med staro strugo Drave, Dravinjo s haloškim robom in videmsko ježo 125 hektarjev velik ostanek obrečne pokrajine, ki je od leta 1979 zavarovan kot krajinski park Šturmovci. Čeprav je bila z zajezitvijo reke Drave naravna rečna dinamika močno okrnjena, območje še vedno odlikuje raznolikost življenjskih okolij, vse od prodišč, plitvin, mrtvih rokavov in studenčnic, do košenih in nekošenih poplavnih gozdov ter travnikov.

Pestrost bivališč se zrcali v velikem bogastvu rastlinskega in živalskega sveta. Tukaj je bilo opaženih preko 230 vrst ptic, od katerih jih približno 90 v Šturmovcih gnezdi. Zanimive in hkrati zelo ogrožene so vrste, ki so vezane na rečno dinamiko Drave in Dravinje, npr. mali martinec, mali deževnik in vodomec. Tradicionalno sonaravno gospodarjenje je omogočilo preživetje nekaterim ogroženim pticam kulturne krajine, kot so sirijski detel in smrdokavra, tukaj pa še vedno gnezdi številčno zelo močna populacija rjavega srakoperja. Pester je tudi živalski svet vodnih nevretenčarjev izmed katerih nas bodo s čudovitimi barvami očarali metulji ter številni kačji pastirji. Izmed skoraj 500 zabeleženih vrst rastlin so velika zanimivost Šturmovcev divje orhideje. Čeprav so nekatera rastišča zaradi gnojenja in premene travnikov v njive močno ogrožena, uspeva tukaj kar 9 vrst orhidej; čeladasta kukavica, trizoba kukavica in piramidasti pilovec so dokaj pogoste, druge, na primer čebeljeliko mačje uho ali zavito škrbico pa najdemo mnogo redkeje.

Šturmovci predstavljajo skupaj z Dravo neprecenljivo naravno vrednoto, ki ni pomembna le v slovenskem, ampak tudi mednarodnem merilu. Območje izpolnjuje kriterije za uvrstitev na prestižni seznam mednarodno pomembnih mokrišč po Ramsarski konvenciji ter kriterije za uvrstitev med zavarovana območja evropskega naravovarstvenega omrežja NATURA 2000. Zavarovan je bil z Odlokom o razglasitvi in zavarovanju naravnih območij in spomenikov narave v občini Ptuj (Ur. vest. Ormož, Ptuj št. 14/79). Vanj vodijo usmerjevalne table, ki so bile postavljene v letu 1993 (DOPPS in OŠ Videm pri Ptuju).

Prvi predlog ureditve naravoslovne učne poti skozi Šturmovce, je pripravil DOPPS 1993, Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor v letu 2003 pripravlja nove označevalne in pojasnjevalne table.

Dolžina poti: 3 km

Dostop na območje Šturmovcev je mogoč s ceste Markovci - Videm pri Ptuju (glej karto območja levo).

Brošura: Krajinski park Šturmovci, Naravoslovni vodnik (izdala občina Ptuj 1993)

 
 

 Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design CREATIV, Novi mediji d.o.o. |