Ponor na Cerkniškem jezeruVelikonočnicaČrni močerilNajevska lipaFosilni ostanek polža Pereiraea gervaisiJaricaJerebika (plod)
[ Celje ] [ Kranj ] [ Ljubljana ] [ Maribor ] [ Nova Gorica ] [ Novo mesto ] [ Piran ] [ Osrednja enota ]
 
   
  Zanimivosti  
     


[Najevska lipa]
[Jezero Komarnik]
[Mariborski otok]
[Subfosilno deblo hrasta iz Petišovcev]
[Stara trta v mariborskem pristanu]

Stara trta v mariborskem pristanu


nekoč


danes

 

 

 

 

 

Ob južni strani pročelja enonadstropne hiše v Vojašniški ulici 8 v Pristanu, starem delu Maribora, raste 400 let stara vinska trta. Trta pripada sorti modra kavčina ali žametna črnina, ki sodi med najstarejše domače sorte in je bila v preteklosti močno razširjena. Odlikuje jo bujna rast, bogata rodnost, odpornost proti boleznim in dolga življenjska doba. Ima velike grozde s temno modrimi jagodami sladkega okusa.Delno poškodovano deblo s premerom danes več kot 25 cm se v višini dveh metrov razveji v vodoravne poganjke, ki so oprti na latnik  in so nekoč dosegali razpon 15 m.

Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor je evidentiral in ovrednotil Staro trto v letu 1965. Leta 1971 so s strokovnimi meritvami (štetje letnic v izvrtku) ocenili starost na 350 do 400 let. Ocenjeno starost potrjuje tudi oljna upodobitev Maribora iz leta 1680, na kateri je razvidno, da je trta že takrat preraščala skoraj celo pročelje hiše.

Na osnovi številnih aktivnosti za ohranitev in prezentacijo te naravne znamenitosti je bila Stara trta prvič zavarovana v letu 1981, sedaj veljavni Odlok o razglasitvi Stare trte v mariborskem Pristanu za naravno znamenitost pa je bil sprejet leta 1994 (Medobčinski uradni vestnik št. 5/94). Od leta 1982 naprej je uspešno potekala konservacija in sanacija stare trte, hkrati pa tudi njeno vključevanje v turistično ponudbo in v celostni program obnove mariborskega Pristana.

Po virih pariškega trtnega genskega inštituta je trta v Pristanu najstarejša znana vinska trta na svetu,  je krajevna znamenitost in poslednje živo izročilo stare kulture gojenja trte v mestnem okolju v Mariboru. Letos je bila vpisana v Guinnessovo knjigo svetovnih rekordov 2004 in je tako tudi uradno priznana za najstarejšo med vsemi žlahtnimi vinskimi trtami na svetu.

V letu 1985 so bile na pročelju hiše Vojašniška ul. 8 ob deblu trte postavljene prve označevalne table na osnovi odloka o zavarovanju iz leta 1981. Zavod RS varstvo narave, območna enota Maribor je v letu 2004 na pobudo Mestne občine Maribor pripravil strokovne podlage za nove označevalne table, katerih svečana otvoritev je bila dne 12. marca 2004 ob priliki tradicionalne prireditve »Petindvajseta rez Stare trte«, ki je potekala tudi v zvezi z vpisom Stare trte v Guinnessovo knjigo svetovnih rekordov.

Dostop do Stare trte je možen iz centra mesta (iz starega mestnega jedra) po vseh poteh , ki vodijo v Pristan (na Lent).

 
 

 Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design CREATIV, Novi mediji d.o.o. |