Ponor na Cerkniškem jezeruVelikonočnicaČrni močerilNajevska lipaFosilni ostanek polža Pereiraea gervaisiJaricaJerebika (plod)
[ Celje ] [ Kranj ] [ Ljubljana ] [ Maribor ] [ Nova Gorica ] [ Novo mesto ] [ Piran ] [ Osrednja enota ]
 
   
  Predstavitev Območne enote Nova Gorica  
 


Območna enota Nova Gorica

Sedež:
Delpinova 16, 5000 Nova Gorica
Telefon:
(05) 33 08 450
Telefaks:
(05) 33 05 310
Elektronska pošta:
zrsvn.oeng@zrsvn.si
Uradne ure:
vsak dan
od 8 do 12 ure
sreda
od 8 do 15 ure
Vodja:
Mirjam Gorkič, univ.dipl. biol.


 

 

 

 

 

Območna enota Zavoda RS za varstvo narave opravlja strokovne naloge s področja varstva narave v zahodnem delu Slovenije na območju 19 občin. V pristojnosti OE Nova Gorica je zahodni del Slovenije v površini okoli 4000 kvadratnih kilometrov, od visokogorja Julijskih Alp na severu preko sredogorskega Idrijsko-Cerkljanskega hribovja in visokih dinarskih kraških planot (Banjščice, Trnovski gozd, Nanos, Hrušica, Javorniki, Snežnik) ter matičnega Krasa do Podgorskega krasa in Slavniškega pogorja s Čičarijo na jugu in Brkinov na jugovzhodu. Na tem območju opravlja OE Nova Gorica vse zakonsko predpisane naloge.

 

 

 

 Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design CREATIV, Novi mediji d.o.o. |