Ponor na Cerkniškem jezeruVelikonočnicaČrni močerilNajevska lipaFosilni ostanek polža Pereiraea gervaisiJaricaJerebika (plod)
[ Celje ] [ Kranj ] [ Ljubljana ] [ Maribor ] [ Nova Gorica ] [ Novo mesto ] [ Piran ] [ Osrednja enota ]
 
   
  Zavarovana območja narave  

Vabimo vas, da si ogledate zavarovana območja narave, urejena za obisk javnosti:
     


[Postojnska jama]
[Škocjanske jame]
[Krajinski park Zgornja Idrijca]
[Soča]
[Zavarovana območja v Trnovskem gozdu]

Zavarovana območja v Trnovskem gozdu

 

 

 

 

 

Trnovska planota tvori skupaj z Nanosom in Hrušico obsežno gozdno območje. Trnovski gozd imenujemo gozd na ožjem območju Trnovske planote, za katerega so značilne razgibane geografske in geomorfološke razmere, ki vplivajo na pestrost živalskega in rastlinskega sveta. Naravne znamenitosti na tem območju so številne, zavarovane pa so z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 8/85) in Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 4/87). Trnovski gozd je zaradi svoje lege in lahke dostopnosti danes množično obiskan, kar na ta prostor negativno vpliva. Najbolj obiskane znamenitosti na tem območju so označene s pojasnjevalnimi tablami, zato se ravnajmo kot je označeno na tablah, predvsem pa se držimo označenih poti, da bo naš obisk čimmanj moteč.

Ena izmed najbolj obiskanih naravnih znamenitosti Trnovskega gozda je Velika ledena jama v Paradani. Izredno je zanimiva zaradi rastlinstva v vhodni udornici kjer je lepo viden rastlinski obrat. Ledena jama v Paradni je znana tudi po tem, da so nekdaj njen večni led izvažali celo v Egipt.

Smrekova draga je ena največjih globeli Trnovskega gozda in je značilno mrazišče s toplotnim in rastlinskim obratom. Smrekova draga je skupaj z Golaki, ki so najvišji masiv Trnovske planote, razglašena za naravni rezervat, zato se pri obisku Golakov držimo označenih planinskih poti, obisk Smrekove Draga pa je brez spremstva nezaželjen in celo nevaren, zato si jo najlepše ogledamo z vrha, kjer pelje gozdna cesta.

Eno od velikih mrazišč v Trnovskem gozdu je tudi Smrečje, ki je razglašeno za naravni spomenik. Čeprav gozd na tem območju prizadele naravne ujme in kasneje lubadar, se ga prepušča naravnemu razvoju.

Tik ob cesti Col-Predmeja najdemo lepo razvite škraplje.Te škraplje so tako značilen primer kraškega mikroreliefa, da so poznane tudi v Slovenskem merilu.

Opisane naravne znamenitosti so označene s pojasnjevalnimi tablami, ki jih je že leta 1996 začel postavljati tedanji Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Nova Gorica. Označevanje se nadaljuje, tako da je bila v letu 2003 obnovljena tabla v Paradani in dokončana označitev naravnega rezervata Golaki – Smrekova Draga.

 
 

 Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design CREATIV, Novi mediji d.o.o. |