Ponor na Cerkniškem jezeruVelikonočnicaČrni močerilNajevska lipaFosilni ostanek polža Pereiraea gervaisiJaricaJerebika (plod)
[ Celje ] [ Kranj ] [ Ljubljana ] [ Maribor ] [ Nova Gorica ] [ Novo mesto ] [ Piran ] [ Osrednja enota ]
 
   
  Predstavitev Območne enote Novo mesto  
 


Območna enota Novo mesto

Sedež:
Adamičeva ul. 2,
8000 Novo mesto
Telefon:
(07) 3931 555
Telefaks:
(07) 3931 559
Elektronska pošta:
zrsvn.oenm@zrsvn.si
Vodja:
Mira Ivanovič, univ. dipl. biol

 

 

 

 

 

Območna enota Novo mesto po letu 2001 nadaljuje naravovarstveno delo nekdaj skupnega Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto, ki je bil ustanovljen leta 1982. Delovno območje enote je jugovzhodna Slovenija, točneje Dolenjska, Bela krajina in del Posavja, ki ga omejujejo Kočevski Rog, Gorjanci, Kolpa, dolina Krke in spodnje Posavje. Pokriva območje občin: Trebnje, Mirna Peč, Žužemberk, Dolenjske Toplice, Novo mesto, Škocjan, Šentjernej, Semič, Metlika, Črnomelj in Brežice. Površina območja je skoraj 2000 kvadratnih kilometrov. Območje je gosto pokrito z naravnimi vrednotami, saj jih na tako majhnem prostoru najdemo več kot 700. Prevladujejo kraške jame in drugi kraški objekti, ki jih je največ v visokem dinarskem krasu Kočevskega Roga.

Na območju naše enote imamo tri širša zavarovana območja, zavarovanih pa je 81 naravnih vrednot, od tega štirje naravni rezervati. Z namenom ohranjanja biotske raznovrstnosti in s tem ohranjanja ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, imamo na obravnavanem območju evidentiranih 15 ekološko pomembnih območij (EPO), v okviru katerih so predvidena tudi območja Natura 2000. Poleg rednega dela je Območna enota sodelovala pri številnih predstavitvah in označitvah naravnih vrednot na terenu, pri urejanju učnih poti in pešpoti, izdanih je bilo več zloženk, ki so povezane z označitvami na terenu. Sodelovali smo tudi v mednarodnem projektu »Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine«.
 
 

 Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design CREATIV, Novi mediji d.o.o. |