Ponor na Cerkniškem jezeruVelikonočnicaČrni močerilNajevska lipaFosilni ostanek polža Pereiraea gervaisiJaricaJerebika (plod)
[ Celje ] [ Kranj ] [ Ljubljana ] [ Maribor ] [ Nova Gorica ] [ Novo mesto ] [ Piran ] [ Osrednja enota ]
 
   
  Zanimivosti  

     
[Črni močeril iz Bele krajine]
[Gnezdišče čebelarjev na Bizeljskem]
[Izvir in jama Zdenc]
[Geološki steber v Pleterjih]
Geološki steber v Pleterjih

 

 

 

 

 

V bližini kartuzije Pleterje in muzeja na prostem Pleterje, stoji pravokotni steber zgrajen iz značilnih kamnin Dolenjske in ob njem pojasnjevalna tabla. Kamnine si v vodoravnih vrstah sledijo od mlajšega paleozoika (260 milijonov let) do kamnin, ki nastajajo še danes. V stebru po nastanku, strukturi in barvi, izstopajo različne kamnine: permski rdečkasti kremenov peščenjak, srednjetriasni rdečkasti apnenec z amoniti, spodnje jurski črni apnenec z ostanki litiotidnih školjk, svetlo do temno sivi apnenci in dolomiti različnih starosti s posameznimi ostanki mikro in makro fosilov. Najzanimivejše v stebru so srednjemiocenske plasti (15 milijonov let), ki so se odložile v nekdanjem plitvem Panonskem morju. To so svetli laporovci in lapornati apnenci s številnimi ostanki hišic mehkužcev, foraminifer, rakov, morskih ježkov in rib ter litotamnijski apnenec, ki so ga s svojimi skeleti zgradile rdeče alge. Vrhnji del stebra zaključujeta pliocensko-pleistocenski kremenov pesek (1,6 milijonov let), ki ga je v različno starih terasah odložila reka Sava in lehnjak, kamnina, ki nastaja v in ob tekočih vodah in gradi značilne pregrade, ki so lepo vidne v koritu reke Krke.

V geološkem stebru so na enem mestu zbrane različne kamnine Dolenjske, ki so nastajale milijone let in predstavljajo del geološke dediščine, ki služi v učno-vzgojne namene.

 
 

 Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design CREATIV, Novi mediji d.o.o. |