Ponor na Cerkniškem jezeruVelikonočnicaČrni močerilNajevska lipaFosilni ostanek polža Pereiraea gervaisiJaricaJerebika (plod)
[ Celje ] [ Kranj ] [ Ljubljana ] [ Maribor ] [ Nova Gorica ] [ Novo mesto ] [ Piran ] [ Osrednja enota ]
 
   
  Zavarovana območja narave  

Vabimo vas, da si ogledate zavarovana območja narave, urejena za obisk javnosti:
     
Ožja zavarovana območja:

[Krupa]
[Luknja]
[Jovsi]
[Fosilno najdišče Vajndol]
[Pragozd Trdinov vrh]


Širša zavarovana območja:

[Krajinski park Kolpa]
[Krajinski park Lahinja]

Jovsi

 

 

 

 

 

Naravni spomenik Jovsi (odlok o razglasitvi: Uradni list RS, št. 58/95) je eno pomembnejših mokrišč in hkrati ena lepše ohranjenih kulturnih krajin močvirnih in vlažnih travnikov z bogato strukturo živih mej in posameznih dreves ter grmišč v Spodnjem Posavju. Prostrana približno 5 kvadratnih kilometrov velika poplavna ravnica se razteza ob spodnjem toku reke Sotle, ob vznožju Kapelskih goric. Značilne geomorfološke razmere sooblikujejo rečni režim Sotle. Podtalnica je visoka, na nepropustnih glinenih tleh zastaja površinska voda. Po regulaciji Sotle v preteklosti se je zmanjšal vpliv poplavnih vod, ki so nekdaj v celoti preplavljale Jovse. Vodo iz ravnice odvaja regulirana Šica in več odvodnih jarkov, ostankov nekdanjih rečnih meandrov Sotle.

Za ogled in spoznavanje Jovsov je urejena Koščeva pot. Izhodišče poti je v središču Kapel, kjer je pri cerkvi tudi informativna tabla. Označena pot vodi po kolovozu čez kapelske vinograde in dalje po gozdnem pobočju do Jovsov.

 
 

 Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design CREATIV, Novi mediji d.o.o. |