Ponor na Cerkniškem jezeruVelikonočnicaČrni močerilNajevska lipaFosilni ostanek polža Pereiraea gervaisiJaricaJerebika (plod)
[ Celje ] [ Kranj ] [ Ljubljana ] [ Maribor ] [ Nova Gorica ] [ Novo mesto ] [ Piran ] [ Osrednja enota ]
 
   
  Zavarovana območja narave  

Vabimo vas, da si ogledate zavarovana območja narave, urejena za obisk javnosti:
     
Ožja zavarovana območja:

[Krupa]
[Luknja]
[Jovsi]
[Fosilno najdišče Vajndol]
[Pragozd Trdinov vrh]


Širša zavarovana območja:

[Krajinski park Kolpa]
[Krajinski park Lahinja]

Krupa

 

 

 

 

 

Krupa prihaja na površje sredi severnega dela nizkega belokranjskega ravnika, v slikovitem kraškem izviru, izpod 30 m navpične skalne stene in je zavarovana kot naravni spomenik (Uradni list RS, št. 81/97). Po vodnatosti je izvir Krupe največji v Beli krajini. K vodnatosti pripomorejo ponikalnice v zaledju: Bajer pri Rožnem dolu, Rečica pri Vrčicah, Ponikve pod Mirno goro in Reka na Gorjancih. Krupa je v kraški ravnik vrezala izrazito mestoma kanjonsko strugo, in se po 2,5 km toka izliva v reko Lahinjo.

Na reki, ki ima 6 m višinske razlike med izvirom in izlivom, so nekdaj delovali štirje mlini in dve žagi.

Izvirno jezero je edino nahajališče jamske školjke (Congeria kusceri) v Sloveniji ter še drugih endemnih vrst jamskih polžev, najdena pa je bila tudi človeška ribica (Proteus anguinus).

Krupa je glavna naravna znamenitost Kraške učne poti, ki je označena z usmerjevalnimi znaki in pojasnjevalnimi tablami.

Povezava:
www.semic.si/html/krupa.html

 
 

 Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design CREATIV, Novi mediji d.o.o. |