Ponor na Cerkniškem jezeruVelikonočnicaČrni močerilNajevska lipaFosilni ostanek polža Pereiraea gervaisiJaricaJerebika (plod)
[ Celje ] [ Kranj ] [ Ljubljana ] [ Maribor ] [ Nova Gorica ] [ Novo mesto ] [ Piran ] [ Osrednja enota ]
 
   
  Zavarovana območja narave  

Vabimo vas, da si ogledate zavarovana območja narave, urejena za obisk javnosti:
     
Ožja zavarovana območja:

[Krupa]
[Luknja]
[Jovsi]
[Fosilno najdišče Vajndol]
[Pragozd Trdinov vrh]


Širša zavarovana območja:

[Krajinski park Kolpa]
[Krajinski park Lahinja]

Pragozd Trdinov vrh

 

 

 

 

 

Pragozd Trdinov vrh oblikuje čisti bukovi sestoj z raznodobno stopničasto zgradbo. Prevladujoči bukvi sta primešana gorski in ostrolistni javor, redkeje jerebika in mokovec.

Lesna zaloga v tem pragozdu (dobrih 600 m3/ ha) ni visoka, saj lahko najdemo višjo tudi v gospodarskem gozdu.

Za pragozd je značilen velik delež drevesnih orjakov, ki imajo v premeru več kot meter in so visoki do 40 metrov. Imajo široko razprostranjene krošnje, značilne šele za pozno rodno fazo, ki jo v gospodarskem gozdu dočaka le malo dreves.

Življenje pragozda je prepuščeno le naravnemu razvoju, zato so tudi številna razpadajoča drevesa sestavni del ekosistema. Pomembna so s stališča zadrževanja vode, nudijo pa tudi dom številnim mikroorganizmom, glivam in pticam.

Opisani pragozd predstavlja redko in dragoceno dediščino in je zavarovan kot naravni rezervat (odlok: Uradni list RS, št. 38/92).

 
 

 Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design CREATIV, Novi mediji d.o.o. |