Ponor na Cerkniškem jezeruVelikonočnicaČrni močerilNajevska lipaFosilni ostanek polža Pereiraea gervaisiJaricaJerebika (plod)
[ Celje ] [ Kranj ] [ Ljubljana ] [ Maribor ] [ Nova Gorica ] [ Novo Mesto ] [ Piran ] [ Osrednja enota ]
 
   
  Predstavitev Osrednje enote  
 


Osrednja enota

Sedež:
Dunajska 22, 1000 Ljubljana
Telefon:
(01) 2309-500
Telefaks:
(01) 2309-540
Elektronska pošta:
zrsvn.oe@zrsvn.si


 

 

 

 

 

Zavod RS za varstvo narave je bil ustanovljen z razglasitvijo Zakona o ohranjanju narave leta 1999, z delovanjem pa je formalno začel januarja 2002. Priprave za zagon Zavoda so začele teči v začetku leta 2001 tako, da je bil prehod na novo organiziranje naravovarstvene strokovne službe za zaposlene čim manj moteč. Zavod je združil enote za varstvo narave, ki so delovale v regionalnih Zavodih za varstvo naravne in kulturne dediščine po Sloveniji in jih povezal v enovito organizacijo. Ohranil je obstoječo geografsko razdelitev ozemlja Slovenije, zaradi povezovalne in koordinativne vloge pa se je sedmim območnim enotam priključila še osrednja enota s sedežem v Ljubljani. Po dobrem letu delovanja in dveh vršilcih dolžnosti direktorja, Mladenu Bergincu in mag.Aleksandru Golobu, je krmilo Zavoda prevzel dr. Darij Krajčič. Glede na burno leto 2002, ko se je vodstvo Zavoda ukvarjalo predvsem z zagotavljanjem primernih pogojev za obstoj neodvisne naravovarstvene stroke in odbijanjem napadov z različnih strani, upamo, da bodo prihodnja leta lahko posvečena predvsem strokovnemu delu in skrbi za naravo, saj je to osnovno Zavodovo poslanstvo.

Poročilo od delu Zavoda RS za varstvo narave za leto 2004 (format pdf)

Poročilo od delu Zavoda RS za varstvo narave za leto 2005 (format pdf)

 
 

 Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design CREATIV, Novi mediji d.o.o. |