Ponor na Cerkniškem jezeruVelikonočnicaČrni močerilNajevska lipaFosilni ostanek polža Pereiraea gervaisiJaricaJerebika (plod)
[ Celje ] [ Kranj ] [ Ljubljana ] [ Maribor ] [ Nova Gorica ] [ Novo mesto ] [ Piran ] [ Osrednja enota ]
 
   
  CITES  

CITES je angleška okrajšava za Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). CITES je bil podpisan v Washingtonu, zato je znan tudi kot Washingtonska konvencija. Cilj te mednarodne pogodbe je doseči, da trgovina z živalskimi vrstami in rastlinskimi vrstami ne ogroža njihovega preživetja v naravnem okolju. Zagotavlja različne režime varstva za več kakor 30.000 vrst ne glede na to, ali gre za žive osebke, njihove dele ali izdelke iz njih.

Države, ki so se z ratifikacijo, pristopom, sprejetjem ali odobritvijo zavezale izvajati Konvencijo, so njene pogodbenice. Do novembra 2003 je k njej pristopilo 164 držav, med njimi je tudi Slovenija, ki je pristopila 24. januarja 2000. CITES daje pogodbenicam okvir za oblikovanje domače zakonodaje, s katero morajo zagotoviti uresničevanje konvencije. Posebnost Konvencije je njena dvojna narava, saj jo nekatere pogodbenice obravnavajo izključno kot trgovinski, druge pa kot naravovarstveni sporazum.

CITES pogosto navajajo kot primer uspešnega mednarodnega okoljskega sporazuma. V prid temu govori dejstvo, da doslej ni izumrla še nobena vrsta, ki je uvrščena v dodatke Konvencije. Bistvo učinkovitosti se skriva v besedilu Konvencije, ki v nasprotju z drugimi mednarodnimi sporazumi ni zgolj deklarativno, marveč pogodbenicam nalaga natančno določene obveznosti.

CITES med drugim obvezuje pogodbenice, da določijo enega ali več upravnih organov za izdajanje dokumentov CITES (v Sloveniji je to Agencija RS za okolje), in enega ali več strokovnih organov (v Sloveniji je to Zavod RS za varstvo narave).

Strokovni organ izdaja mnenja, da uvoz ali izvoz osebkov ne ogroža preživetja vrste v naravnem okolju, izvaja identifikacijo zaseženih CITES osebkov, ugotavlja ustreznost in svetuje pri gojitvenih zmogljivostih za vrste, ki so na Dodatkih CITES in še mnoge druge.

www.cites.org

 
 

 Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design CREATIV, Novi mediji d.o.o. |