Ponor na Cerkniškem jezeruVelikonočnicaČrni močerilNajevska lipaFosilni ostanek polža Pereiraea gervaisiJaricaJerebika (plod)
[ Celje ] [ Kranj ] [ Ljubljana ] [ Maribor ] [ Nova Gorica ] [ Novo mesto ] [ Piran ] [ Osrednja enota ]
 
   
  Projekti  
 

 

 

 

 

 

OHRANITEV IN VARSTVO OGROŽENIH HABITATOV NA OBMOČJU KRAŠKEGA ROBA

Kraški rob je območje velike raznovrstnosti rastlinstva in živalstva ter številčnosti in raznolikosti naravnih pojavov in procesov, kar je rezultat geoloških in geomorfoloških značilnosti, klimatskih razmer, pestrosti rabe tal ter razdrobljene posesti.

Značilna je usmerjenost reliefa v smeri severozahod–jugovzhod. Strme apnenčaste stene se stopničasto dvigajo nad vmesnimi flišnimi predeli: dominantne geomorfološke poteze se prepletajo z valami, občasno poplavljenimi in bolj ali manj antropogeno preoblikovanimi površinami. Stene so pomembna gnezdišča mnogih ogroženih vrst ptic. Stičišče dveh različnih geoloških osnov se odraža v rastju oz. prepletanju biotopov vezanih na flišno oz. apnenčasto podlago. Po vrhovih slovenskega dela Čičarije in Slavniškega pogorja se razprostirajo kraški mediteransko-montanski travniki, ki so zelo bogati po številu rastlinskih in živalskih vrst. Na tem območju najdemo več travniških rastlin ter toploljubnih metuljev, pajkov, strig, kobilic in drugih redkih ali ogroženih živali.

V okviru programa LIFE - NATURA 2002 poteka projekt ohranitve in varstva ogroženih habitatov na območju Kraškega roba. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran je partner pri izvajanju projekta.

Več o projektu lahko preberete na www.zrs-kp.si/projekti/life/

 
 

 Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design CREATIV, Novi mediji d.o.o. |