Ponor na Cerkniškem jezeruVelikonočnicaČrni močerilNajevska lipaFosilni ostanek polža Pereiraea gervaisiJaricaJerebika (plod)
[ Celje ] [ Kranj ] [ Ljubljana ] [ Maribor ] [ Nova Gorica ] [ Novo mesto ] [ Piran ] [ Osrednja enota ]
 
   
  Projekti  
 

 

 

 

 

 

UREDITEV NARAVNEGA SPOMENIKA DEBELI RTIČ

Naravni spomenik Debeli rtič je eno od redkih še vedno naravno ohranjenih delov slovenske obale, z značilnim flišnim klifom, abrazijsko teraso ter skladi podvodnega grebena, kjer je velika pestrost rastlinskih in živalskih združb ter vrst. Kljub formalnemu zavarovanju leta 1991, so bili na območju veliki negativni vplivi predvsem v poletnih mesecih. Množičen obisk, motorna vozila parkirana na robu klifa, kurjenje ognjev in sidranje na območju naravnega spomenika, so ogrožali rastline in živali ter poškodovali klif.

Piranska območna enota Zavoda RS za varstvo narave in Mestna občina Koper sta v letu 2002 izvedli akcijo ureditve širšega območja naravnega spomenika v namene zmerne rekreativne dejavnosti in preprečevanje negativnih vplivov. Izvedena je bila ureditev prometnega režima ter površin za parkiranje, postavitev tabel in plovk ter zagotovitev nadzora nad upoštevanjem varstvenih režimov. V sklopu projekta je bila izdana zgibanka za prebivalce in druge obiskovalce, v kateri so povzete nekatere značilnosti območja in navedena pravila obnašanja.

Pri projektu sta sodelovala tudi Regionalni center za zavarovana območja s sedežem v Tunisu (www.rac-spa.org.tn) in Urad za mednarodno sodelovanje na področju varstva okolja in razvoja Kneževine Monako, ki sta financirala izdelavo in postavitev označevalnih in usmerjevalnih tabel.

 
 

 Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design CREATIV, Novi mediji d.o.o. |