Ponor na Cerkniškem jezeruVelikonočnicaČrni močerilNajevska lipaFosilni ostanek polža Pereiraea gervaisiJaricaJerebika (plod)
[ Celje ] [ Kranj ] [ Ljubljana ] [ Maribor ] [ Nova Gorica ] [ Novo mesto ] [ Piran ] [ Osrednja enota ]
 
   
  Projekti  
 

 

 

 

 

 

VARSTVO IN OHRANJANJE TRAVNIKA POZEJDONKE MED KOPROM IN IZOLO

Projektno poročilo - februar 2004 (pdf)

Avtorji fotografij: T.Makovec, A.Vukovič, J.Forte

V letu 2003 smo izpeljali pomembne aktivnosti, namenjene natančnejši opredelitvi razširjenosti podvodnega travnika pozejdonke med Koprom (Žusterno) in Izolo, boljšemu poznavanju življenjskih pogojev na rastišču ter vzpostavitvi osnov za dolgoletno spremljanje stanja travnika. V mesecu marcu so bili izdelani digitalni ortofoto posnetki morskega dna in opravljena raziskava ekoloških dejavnikov na rastišču. Enaka raziskava je bila nato ponovljena v poletnem času. V mesecu maju smo gostili strokovnjake za obalne ekosisteme s francoske univerze Corte na Korziki, organizirali predavanje v prostorih Znanstveno raziskovalnega središča v Kopru ter odprli razstavo o značilnostih in pomenu travnikov pozejdonke. Konec leta smo na osnovi posnetkov morskega dna izdelali prvi osnutek karte habitatnih tipov območja ter na desetih mestih označili rob travnika.

Izvedbo vseh naštetih aktivnosti je omogočil sporazum, ki ga je Zavod RS za varstvo narave sklenil z Regionalnim centrom za zavarovana območja Barcelonske konvencije s sedežem v Tunisu ter Uradom za mednarodno sodelovanje na področju okolja in razvoja, Kneževine Monako.

 
 

 Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design CREATIV, Novi mediji d.o.o. |